Aktiva quiz:

0 votes, 0 avg
254
Created on

Var hör klubben hemma?

Gissa vilket landskap respektive kartklipp hör hemma. Kartor i varierande ålder.

Epost behövs för att ditt resultat ska kunna lagras.
Vi kommer ej att använda epostadresser till några utskick eller annat.
Om du ej vill ange din epostadress kan du ange valfri annan påhittad adress.
Allt data kommer raderas efter varje quiz.

1 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Triangeln?

2 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Letstigen?

3 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Skärmen?

4 / 16

Vilken är hemmaorten för IK Vikings OK?

5 / 16

Vilken är hemmaorten för IK Wilske?

6 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Grane?

7 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Skogsstjärnan?

8 / 16

Vilken är hemmaorten för Hässleby SOK?

9 / 16

Vilken är hemmaorten för FK Boken?

10 / 16

Vilken är hemmaorten för IK Trenne?

11 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Gynge?

12 / 16

Vilken är hemmaorten för SK Gränsen?

13 / 16

Vilken är hemmaorten för OK 64 Torpa?

14 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Vargen?

15 / 16

Vilken är hemmaorten för Högåkers OK?

16 / 16

Vilken är hemmaorten för OK Branten?

Your score is

The average score is 39%

0%

126
Created on

Svenska landskap

Gissa vilket landskap respektive kartklipp hör hemma. Kartor i varierande ålder.

Epost behövs för att ditt resultat ska kunna lagras.
Vi kommer ej att använda epostadresser till några utskick eller annat.
Om du ej vill ange din epostadress kan du ange valfri annan påhittad adress.
Allt data kommer raderas efter varje quiz.

1 / 25

Vilket landskap?

Question Image

2 / 25

Vilket landskap?

Question Image

3 / 25

Vilket landskap?

Question Image

4 / 25

Vilket landskap?

Question Image

5 / 25

Vilket landskap?

Question Image

6 / 25

Vilket landskap?

Question Image

7 / 25

Vilket landskap?

Question Image

8 / 25

Vilket landskap?

Question Image

9 / 25

Vilket landskap?

Question Image

10 / 25

Vilket landskap?

Question Image

11 / 25

Vilket landskap?

Question Image

12 / 25

Vilket landskap?

Question Image

13 / 25

Vilket landskap?

Question Image

14 / 25

Vilket landskap?

Question Image

15 / 25

Vilket landskap?

Question Image

16 / 25

Vilket landskap?

Question Image

17 / 25

Vilket landskap?

Question Image

18 / 25

Vilket landskap?

Question Image

19 / 25

Vilket landskap?

Question Image

20 / 25

Vilket landskap?

Question Image

21 / 25

Vilket landskap?

Question Image

22 / 25

Vilket landskap?

Question Image

23 / 25

Vilket landskap?

Question Image

24 / 25

Vilket landskap?

Question Image

25 / 25

Vilket landskap?

Question Image

Your score is

The average score is 54%

0%

29
Created on

Jukola del 2 - vilket är året?

Gissa året för respektive karta som användes vid Jukola

Epost behövs för att ditt resultat ska kunna lagras.
Vi kommer ej att använda epostadresser till några utskick eller annat.
Om du ej vill ange din epostadress kan du ange valfri annan påhittad adress.
Allt data kommer raderas efter varje quiz.

1 / 10

Vilket är året?

Question Image

2 / 10

Vilket är året?

Question Image

3 / 10

Vilket är året?

Question Image

4 / 10

Vilket är året?

Question Image

5 / 10

Vilket är året?

Question Image

6 / 10

Vilket är året?

Question Image

7 / 10

Vilket är året?

Question Image

8 / 10

Vilket är året?

Question Image

9 / 10

Vilket är året?

Question Image

10 / 10

Vilket är året?

Question Image

Your score is

The average score is 46%

0%

19
Created on

Jukola - vilket är året?

Gissa året före respektive karta som användes vid Jukola

Epost behövs för att ditt resultat ska kunna lagras.
Vi kommer ej att använda epostadresser till några utskick eller annat.
Om du ej vill ange din epostadress kan du ange valfri annan påhittad adress.
Allt data kommer raderas efter varje quiz.

1 / 10

Vilket är året?

Question Image

2 / 10

Vilket är året?

Question Image

3 / 10

Vilket är året?

Question Image

4 / 10

Vilket är året?

Question Image

5 / 10

Vilket är året?

Question Image

6 / 10

Vilket är året?

Question Image

7 / 10

Vilket är året?

Question Image

8 / 10

Vilket är året?

Question Image

9 / 10

Vilket år året?

Question Image

10 / 10

Vilket är året?

Question Image

Your score is

The average score is 76%

0%

26
Created on

Världens kartor del 2

Epost behövs för att ditt resultat ska kunna lagras.
Vi kommer ej att använda epostadresser till några utskick eller annat.
Om du ej vill ange din epostadress kan du ange valfri annan påhittad adress.
Allt data kommer raderas efter varje quiz.

1 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

2 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

3 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

4 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

5 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

6 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

7 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

8 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

9 / 9

Vilket land är denna orienteringskarta från?

Question Image

Your score is

The average score is 63%

0%

37
Created on

Världens kartor del 1

Epost behövs för att ditt resultat ska kunna lagras.
Vi kommer ej att använda epostadresser till några utskick eller annat.
Om du ej vill ange din epostadress kan du ange valfri annan påhittad adress.
Allt data kommer raderas efter varje quiz.

1 / 7

Vilket land är denna karta från?

Question Image

2 / 7

Vilket land är denna karta från?

Question Image

3 / 7

Vilket land är denna karta från?

Question Image

4 / 7

Vilket land är denna karta från?

Question Image

5 / 7

Vilket land är denna karta från?

Question Image

6 / 7

Vilket land är denna karta från?

Question Image

7 / 7

Vilket land är denna karta från?

Question Image

Your score is

The average score is 67%

0%